Vzdělávání -> Sociální služby

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Naše  nabídka  kurzů  pro  pracovníky  zařízení  sociálních  služeb zahrnuje kurzy  odborné, kurzy  rozvoje tzv. měkkých  dovedností i speciální produktová školení v úzké vazbě na výrobky společnosti LINET. Na sestavování kurzů se podíleli zkušení odborníci s bohatou praxí v zařízeních sociální péče. Snažíme se přinést i poznatky o nových aktuálních trendech v tomto oboru a proto úzce spolupracujeme s experty zapojenými do rozsáhlého celorepublikového projektu Transformace sociálních služeb, který  běží  v gesci  MPSV ČR. Hlavním  cílem  projektu je  deinstitucionalizovat  a  humanizovat  služby  sociální  péče. Ve spolupráci s naším partnerem, společností 3P Consulting, s.r.o. Vám můžeme nabídnout též tyto 3 vzdělávací programy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí:

  • Komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
  • Řízení transformace pobytových sociálních služeb
  • Efektivní vedení výběrových pohovorů – behaviorální interview a interpretace dat

Společnost LINET, spol.  s r.o. je akredtivanou institucí MPSV ČR -akreditace č. 2013/0282-I

Mezi akreditované vzdělávací programy patří:
• Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence - akreditace č.2013/0265-PC/SP/VP/PP

Níže jsou uvedeny nejčastěji požadované kurzy, jsme však připraveni vám vytvořit i další kurzy přesně "na míru" vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Odborné kurzy

KURZY RozvojE osobních kompetencí

Produktová školení

Pokud chcete pomoci s vytipováním vhodných kurzů, můžete využít naší nabídky provedení analýzy vzdělávacích potřeb a sestavení plánu vzdělávání. Pro více informací klikněte zde.

Pokud máte zájem o zpracování nezávazné cenové nabídky na některý z výše uvedených kurzů nebo chcete připravit kurz dle Vašich individuálních požadavků, tak nás kontaktujte na tel. čísle +420 777 209 014 nebo na vzdelavani@linetscholaris.cz 

Dolní navigace