Partneři

Partneři


LIN CZ

Linet spol. s r.o. - součástí skupiny LINET Group SE, evropského lídra na trhu zdravotnických lůžek

ČAS

Česká asociace sester je největší odbornou profesní organizací sester a jiných odborných pracovníků.
ČAS se aktivně zasazuje o pozitivní změny na poli ošetřovatelství a to jak v České republice, tak i ve světě.

BCU

Birmingham City University - jedna z nevětších britských univerzit, spolupráce na výzkumném projektu

API

Akademie produktivity a inovací - centrum odbornosti a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství

WiBo

wissner-bosserhoff - partnerská společnost zastupující LINET v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Lucembursku, Dánsku, Řecku, Turecku a Izraeli

KVS Akce_logo

KVS Akce - vzdělávací agentura, která poskytuje akreditované rekvalifikační kurzy, konference a sympozia zařazené do celoživotního vzdělávání zdravotncikých pracovníků 

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH, KOMORÁCH A KLUBECH

APSS

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

AVZP

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

EPUAP


Evropský poradní sbor pro otázky proleženin (EPUAP)

CM

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed

další Partneři

LIN Americas


Linet Americas - dceřiná společnost zajišťující obchodní aktivity na trhu USA

Desan Flex


Desan Flex - LINET je výhradním partnerem společnosti LINET ve Španělsku

LIN Fr


LINET France - dceřiná společnost, zajišťující obchodní aktivity na francouzském trhu

LIN UK


LINET UK - dceřiná společnost, zajišťující obchodní aktivity na trhu Velké Británie

LIN SE


LINET Sweden - dceřiná společnost, zajišťující obchodní aktivity na švédském trhu

LIN It


LINET Italia - dceřiná společnost, zajišťující obchodní aktivity na italském trhu

Dolní navigace