Využití laterálního náklonu

sociální služby_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ


Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

využití laterálního náklonu

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech pokročilých funkcí lůžek s laterálním náklonem.
 • Osvojit si funkci laterálního náklonu jako prevenci zdravotních komplikací personálu.
 • Zvládnout ovládání funkce k prevenci vzniku dekubitů u klientů.
 • Natrénovat správnou mobilizaci klienta na lůžku.

Cílová skupina:

Pečovatelský personál, který pracuje s těmito lůžky.

Obsah kurzu:

 • Přínosy a aplikace laterálního náklonu
 • Usnadnění a zefektivnění rutinních pečovatelských aktivit
 • Přínosy lůžka Latera k bezpečnosti klienta
 • Prevence zdravotních komplikací pečovatelů
 • Přesun klienta z lůžka
 • Efektivnější prevence a léčba dekubitů
 • Vyšetřovací poloha
 • Trendelenburgova poloha a kardiacké křeslo

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace