Efektivní komunikace s klienty

Název kurzu:

efektivní komunikace s klienty

Cíle kurzu:

 • Usnadnit a zefektivnit personálu komunikaci s klienty.
 • Zvýšit komunikační dovednosti pracovníků.
 • Pochopit psychologii komunikace s klientem.


Cílová skupina:

Veškerý personál, který komunikuje s klienty.

Obsah kurzu:

Typologie klientů a psychologie jednání

 • Typologie a komunikační strategie klientů
 • Podstata efektivního jednání a komunikace s druhými
 • Rozbor mezilidských vztahů

Neverbální komunikace

 • Hlavní prvky verbální a neverbální komunikace
 • Význam neverbální komunikace v praxi pečovatele
 • Čtení neverbální komunikace klienta

Verbální komunikace

 • Komunikační kanály při práci s klienty
 • Vliv volby slov 
 • Umění sdělit informaci, zeptat se a dozvědět se
 • Umění vyslechnout

Etika

 • Etika pracovníka v sociálních službách
 • Princip odpovědnosti
 • Etické kodexy v sociálních službách

Modelové komunikační situace s využitím oblečku „simulujícího stáří“

 • Vcítění se do klienta se sníženou pohyblivostí a citlivostí


Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Komunikační hry
 • Osobnostní testy
 • Rolové hry a jejich analýza

Dolní navigace