Hospitalizace klienta a pečovatelky

Název kurzu:

hospitalizace klienta a jeho bezpečnost


Cíle kurzu:

 • Získání poznatků o vlivu imobilizace na fyziologii člověka.
 • Pochopení specifika geriatrických klientů.
 • Naučit se rozpoznat rizikové klienty.
 • Osvojit si metody prevence vzniku pádů.


Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.

Obsah kurzu:

 • Imobilizační syndrom
 • Úrazy ve stáří
 • Změny organismu ve stáří
 • Etiologie pádů
 • Rizikové faktory pádů
 • Pád klienta při hospitalizaci
 • Identifikace rizikového klienta
 • Prevence vzniku pádů
 • Mezinárodní kontext sledování pádů


Doporučený rozsah:

4 hodiny


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze
 • Obleček "simulující stáří"

Dolní navigace