Domácí péče

Název kurzu:

domácí péče

Cíle kurzu:

 • Seznámit se s právními předpisy upravujícími poskytování domácí péče.
 • Seznámit se s trendy v domácí péči.
 • Osvojit si metody manipulace s klientem.

Cílová skupina:

Personál zajišťující domácí péči klientů.

Obsah kurzu:

 • Koncepce domácí péče
 • Vymezení činnosti domácí péče
 • Ošetřovatelské postupy
 • Potřeby klienta
 • Manipulační techniky
 • Hygienická péče – péče o kůži, polohování, rehabilitační postupy
 • Způsoby likvidace odpadu v domácích podmínkách
 • Kompenzační pomůcky
 • Vliv prostředí na organismus
 • Právní předpisy související s poskytováním domácí péče

Doporučený rozsah:

4 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Sdílení zkušeností

Dolní navigace