Movita

sociální služby_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ


Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

MOVITA 

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech funkcí lůžek.
 • Osvojit si funkce umožňující snadné polohování klientů a předcházení vzniku dekubitů.
 • Naučit se využívat lůžka jako pomocníka usnadňujícího péči o klienty a prevence problémů pohybového aparátu pečovatelského personálu.
 • Natrénovat správnou mobilizaci klienta na lůžku.

Cílová skupina:

Pečovatelský personál, který pracuje s těmito lůžky.

Obsah kurzu:

 • Snadná ovladatelnost – praktický nácvik ovládání lůžka 
 • Prevence pádů  – speciální ochranné postranice
 • Systém dvojité autoregrese pro snížení rizika vzniku dekubitů
 • Snadná mobilizace klienta
 • Funkce pro usnadnění péče personálu a předcházení problémům pohybového aparátu
 • Prevence nozokomiálních infekcí - snadná hygiena
 • Maximální komfort klienta

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace