Příprava prezentace a umění vystupovat

Název kurzu:

příprava prezentace a umění vystupovat

Cíle kurzu:

 • Naučit se vhodně připravit a strukturovat prezentaci.
 • Zvládnout základní principy, jak působit na publikum.
 • Získat větší sebejistotu při prezentaci na veřejnosti.
 • Naučit se obhájit a posilovat dobré jméno zařízení/organizace.

Cílová skupina:

Pracovníci v manažerské pozici, popřípadě ti, kteří veřejně vystupují a přednášejí.

Obsah kurzu:

Příprava prezentace

 • 5 základních bodů pro tvorbu prezentace
 • Doporučená struktura efektivní prezentace
 • Prezentační pomůcky a prezentační programy
 • Co si lidé pamatují? – sada zážitkových cvičení

Image a autorita prezentátora

 • Image prezentátora
 • Mehrabianův výzkum sympatií v komunikaci
 • První dojem
 • Příznaky trémy, technika překonání trémy

Práce s publikem

 • Techniky získání a udržení pozornosti publika
 • Otázky z publika – jejich typy, možnosti zvládání
 • Diskuse – moderování, obtížní účastníci diskusí

Minitrénink prezentace

Doporučený rozsah:

12 hodin (2 dny)

Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse 
 • Interaktivní výklad
 • Rolové hry zaměřené na přednášení 
 • Skupinová cvičení

Dolní navigace