E-learning

E-learning   Logo LLP

V naší nabídce vzdělávání naleznete vedle prezenční formy výuky také v současné době velmi žádané e-learningové kurzy. E-learning je moderní výuková metoda, která v posledních několika letech zaznamenala velký rozvoj. Největší předností využití této výukové metody pro pracovníky nelékařského zdravotnického personálu a pracovníky sociálních služeb je:

 • velká úspora času související s tím, že se účastník kurzu nemusí přesunovat do místa konání školící akce;

 • možnost rozložení studia na etapy a vracení se k obtížným a problematickým pasážím;

 • zefektivnění studia a lepší zapamatování díky interaktivním výukovým nástrojům, jako instruktážní

 • videa, hry, doplňovací cvičení, nákresy apod.

 • zkušební testování a provedení závěrečného testu až po skutečném pochopení látky.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ ZAHRNUJE:


V PRŮBĚHU ROKU BUDE NABÍDKA ROZŠÍŘENA TÉŽ O KURZY:

 • Domácí péče
 • Polohování a manipulace s pacientem

DEMO VERZE E-LEARNINGOVÉHO PROGRAMU

Pokud si chcete prohlédnout demo verzi e-learningového programu, která Vás přehledně provede celým programem, od přihlášení, přes procházení jednotlivými tematickými pokoji až po testování, tak ji stáhněte zde.

Námi vytvořený e-learningový vzdělávací program je vyvíjen v rámci mezinárodního projektu „E-learning – přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybavení“ spolufinancovaného z mezinárodního programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. Na vývoji a přípravě obsahové náplně kurzů se podílejí specialisté na aktivní antidekubitní systémy, ergonomii a fyzioterapii z Belgie, Velké Británie, Německa a Španělska a odborníci z dceřiných a partnerských společností LINET v Evropě. Odborným konzultantem při přípravě kurzů je Česká asociace sester a Městská nemocnice v Litoměřicích, která sehrává nezastupitelnou roli nejen při odborné a technické oponentuře, ale též v průběhu následného testování.


Náš e-learningový program rozvíjí odborné znalosti pracovníků zdravotnických zařízení i zařízení sociálních služeb a díky pokročilé ICT formě umožňuje rychle a pružně reagovat na rychlý vývoj zdravotnického a pečovatelského segmentu.

Elearning_nemocnice

E-LEARNINGOVÉ KURZY LINET SCHOLARIS:

 • Efektivní výuka
 • Úspora času
 • Nízké náklady
 • Moderní design
 • Zahraniční znalosti
 • 4 jazykové verze

Elearning_recepce

Elearning_kurz

Dolní navigace