Zvládání konfliktů v každodenní práci

Název kurzu:

zvládání konfliktů v každodenní práci

Cíle kurzu:

 • Naučit se vyhodnocovat a řešit konfliktní situace.
 • Osvojit si různé přístupy v komunikaci s problémovými klienty.
 • Osvojit si základy empatie a asertivního chování.

Cílová skupina:

Personál, který komunikuje s klienty.

Obsah kurzu:

Aktivní naslouchání a argumentace

 • Analýza komunikačního stylu klientů
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Přesvědčovací techniky - argumentace
 • Asertivní komunikace ve vztahu ke klientům
 • Předcházení a překonávání konfliktních situací

Komunikační techniky

 • Umění předat zpětnou vazbu
 • Umění sdělení pocitů

Řešení konfliktů s klienty i ve vztahu ke kolegům

 • Definice konfliktu
 • Startovací mechanismy konfliktu
 • Druhy konfliktů
 • Techniky a strategie řešení konfliktů

Modelové komunikační situace s využitím oblečku „simulujícího stáří“

 • Vcítění se do klienta se sníženou pohyblivostí a citlivostí

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Moderovaná diskuse 
 • Skupinová cvičení
 • Nácvik modelových situací s následným rozborem

Dolní navigace