Problematika bolesti

Název kurzu:

problematika bolesti

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky s tématem bolesti z hlediska postiženého.
 • Seznámit účastníky s bolestí s pohledu pečovatelské péče.
 • Seznámit účastníky s různými přístupy k nemocným.
 • Dovést účastníky k reflexi vlastního dosavadního přístupu ke klientům.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.

Obsah kurzu:

 • Bolest a definice bolesti
 • Psychologické a sociální faktory ovlivňující bolest
 • Hodnocení bolesti
 • Druhy bolesti a její působení na jednotlivé typy lidí, rizika rozdílného vnímání
 • Struktura osobnosti a zvládání bolesti
 • Možné psychické obtíže způsobené bolestí
 • Přístupy, které pomohou zefektivnit léčbu
 • Postoje klientů k vlastní bolesti
 • Psychoterapeutické přístupy a možnosti užití v praxi
 • Podněcování rozhovoru s málo hovorným klientem
 • Negativní dopad špatného hodnocení léčby chronické bolesti klientem na pečovatele
 • Vztah pečovatele a pacienta trpícího bolestí

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Diskuze
 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Případové studie

Dolní navigace