Altura Thema

sociální služby_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ


Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

altura Thema 

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech funkcí lůžka.
 • Osvojit si funkce umožňující snadné polohování klientů a předcházení vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou mobilizaci klienta na lůžku.

Cílová skupina:

Pečovatelský personál, který pracuje s těmito lůžky.

Obsah kurzu:

 • Snadné ovládání
 • Autoregrese
 • TR a ATR poloha
 • Kardiacké lůžko
 • Bezpečnost pacienta - průběžné postranice, „GO“ tlačítko
 • Efektivní mobilizace pacienta
 • Prevence nozokomiálních infekcí

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace