Pečovatelský proces

Název kurzu:

pečovatelský proces


Cíle kurzu:

 • Seznámit se s problematikou lidských potřeb.
 • Osvojit si metody zajištění a uspokojení životních potřeb klienta.
 • Shrnout nejdůležitější hlediska pečovatelské práce.


Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.


Obsah kurzu:

 • Poslání profesionální pečovatelské péče
 • Systém pečovatelské služby a osobní asistence
 • Klienti v zařízeních sociální péče
 • Osobní vlastnosti pečovatele
 • Potřeby klientů a potřeby jejich blízkých
 • Pravidla jednání s klienty - zásady správného a přiměřeného přístupu
 • Hlavní vývojové trendy pečovatelského procesu


Doporučený rozsah:

4 hodiny


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace