Syndrom vyhoření

Název kurzu:

syndrom vyhoření

Cíle kurzu:

 • Porozumět principu syndromu vyhoření.
 • Naučit se efektivně zvyšovat obranu proti syndromu vyhoření.
 • Naučit se správně relaxovat a vyhnout se krátkodobým a neperspektivním řešením.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty.

Obsah kurzu:

 • Příčiny syndromu vyhoření
 • Fyzické, psychické a emoční příznaky syndromu vyhoření
 • Osobní dotazník, analýza závažnosti příznaků
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Techniky psychické ochrany
 • Léčba syndromu vyhoření, specifická úskalí u pracovníků zařízení sociální péče
 • Techniky zvládání únavy z přetížení
 • Volba správného typu relaxace, ukázka vybraných relaxačních technik

Doporučený rozsah:

6 hodiny

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Osobní dotazník
 • Tvorba rozhodovacího vývojového diagramu pro práci s akutním stresorem
 • Brainstorming a další kreativní techniky uvažování
 • Diskuze
 • Praktická ukázka relaxačních technik

Dolní navigace