Asertivita jako prevence konfliktů a stresu

Název kurzu:

Asertivita jako prevence konfliktů a stresu

Cíle kurzu:

 • Účastníci kurzu si osvojí nástroje nutné pro prevenci nedorozumění.
 • Zorientují se v interních komunikačních tocích a pochopí svoji odpovědnost v nich.
 • Vyzkouší si efektivní a otevřenou komunikaci na praktických příkladech.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který komunikuje s klienty.

Obsah kurzu:

 • Asertivita jako životní filozofie
 • Asertivní práva jako základ pro rovnováhu v obtížných situacích
 • Využití asertivních technik v praxi (vůči kolegům, vůči klientům)
 • Jemné nuance v chování lidí
 • Argumentace a argumentační techniky
 • Žádost, odmítnutí, pochvala, zpětná vazba
 • Reakce na pochvalu a kritiku
 • Asertivní techniky pro podporu svobodného vyjádření potřeb a pocitů
 • Manipulace obecně a manipulace v zařízeních sociální péče
 • Asertivita jako obrana proti manipulaci
 • Empatická asertivita a vstřícnost


Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Diskuze
 • Skupinová práce
 • Interaktivní výklad
 • Učení akcí
 • Rolové hry a jejich (video)analýza

Dolní navigace