Využití moderní techniky v pečovatelství

Název kurzu:

využití moderní techniky v pečovatelství

Cíle kurzu:

 • Osvojit si moderní přístupy k mobilizaci a manipulaci s klientem.
 • Získat přehled o moderní technice používané pro péči o klienta.
 • Osvojit si techniky k prevenci dekubitů a možnosti polohování klienta.

Cílová skupina:

Veškerý personál, který manipuluje s klienty.

Obsah kurzu:

 • Elektrické lůžko
 • Moderní pečovatelské lůžko
 • Vyšetření klientů na lůžku
 • Vážení klienta
 • Organizace lůžka ventilovaného klienta
 • Transportní vozík a přesun klienta na něj
 • Manipulace s klientem
 • Zdravotnické křeslo a přesun klienta na něj
 • Stolky k lůžku s jídelní deskou
 • Jídelní stolky
 • Polohování klienta
 • Využití zdravotnické techniky při prevenci dekubitů
 • Pasivní a aktivní antidekubitní matrace
 • Manipulace při hygieně
 • Transportní a zvedací systémy
 • Tréninkové přístroje a zařízení

Doporučený rozsah:

4 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Praktické ukázky využití techniky
 • Sdílení zkušeností

Dolní navigace