Terno Plus

sociální služby_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ


Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

terno plus 

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech funkcí lůžka.
 • Osvojit si funkce umožňující snadné polohování klientů a předcházení vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou mobilizaci klienta na lůžku.

Cílová skupina:

Pečovatelský personál, který pracuje s těmito lůžky.

Obsah kurzu:

 • Praktický nácvik ovládání polohového pečovatelského lůžka
 • Prevence pádů
 • Efektivní polohování
 • Prevence vzniku dekubitů
 • Bezpečnost při manipulaci s lůžkem
 • Usnadnění péče pro pečující personál
 • Prevence nozokomiálních infekcí
 • Maximální komfort klienta

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace