O nás

O nás

Odborné školicí centrum LINET Scholaris bylo založeno v roce 2006 jako jedna z aktivit společnosti LINET, spol. s r.o., která patří ke světovým lídrům ve výrobě nemocničních a pečovatelských lůžek, matrací, nábytku a dalšího vybavení nemocnic a zařízení sociální péče. Aktivity centra se primárně zaměřují na odborné kurzy v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Kurzy jsou cíleny na zdravotnické profesionály, pracovníky sociální péče, záchranáře, ošetřující personál, ale také na techniky a ostatní specialisty, kteří v oborech zdravotnictví a pečovatelství působí.

V současné době LINET Scholaris nabízí více jak čtyři desítky kurzů, z nichž některé mohou účastníci absolvovat též formou e-learningu. Pro efektivní zacílení vzdělávacího programu jsou odborní konzultanti a lektoři LINET Scholaris připraveni provést analýzu vzdělávacích potřeb a sestavit střednědobý popř. dlouhodobý plán vzdělávání. V oblasti sociálních služeb pak provést expertní posouzení s ohledem na potřeby zařízení, jeho klientů i legislativních požadavků. Následně navrhnout a pomoci implementovat opatření k zefektivnění fungování zařízení a především zlepšení kvality života lidí v těchto ústavech včetně nezbytného proškolení jeho pracovníků.

Námi pořádané kurzy jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků a po jejich absolvování účastníci obdrží osvědčení, kde je uveden počet získaných kreditů. Souhlasná stanoviska k zařazení těchto kurzů do systému celoživotního vzdělávání jsou dle jejich typu vydávána odbornými oborovými sdruženími a organizacemi.

Společnost LINET, spol. s r.o. je také akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, akreditace č. 2013/0282-I.

fajvkaChcete mít ve svém zařízení kvalitní, odborně kvalifikovaný
a vstřícný personál, který bude citlivě přistupovat k potřebám pacientů a klientů a bude s nimi umět komunikovat?
fajvkaPřejete si, aby se váš personál nebál moderní techniky
a uměl s ní profesionálně, ohleduplně a efektivně zacházet?
fajvkaPožadujete od svého personálu schopnost zvládat konflikty anebo ještě lépe dovednosti jim předcházet?

       Pokud ano, pak právě
       pro vaše zaměstnance
       jsou určeny kurzy
       LINET Scholaris

Dolní navigace