Vzdělávání

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání školící centrum LINET Scholaris nabízí širokou škálu kurzů pro pracovníky zdravotnických organizací a zařízení sociální péče. Lektoři LINET Scholaris při realizaci kurzů používají moderní výukové metody. Důraz je kladen především na interaktivní formu výuky, díky níž se mohou účastníci do probíraného tématu aktivně zapojovat, lektor přizpůsobuje výuku aktuálním požadavkům účastníků kurzu, používá během výuky praktické ukázky i příklady z praxe. V rámci výuky je podporována vlastní aktivita jedince, lektor se na účastníky více zaměřuje individuálně a vybízí je ke spolupráci. Výsledkem kombinace těchto metod spolu s interaktivním výkladem je větší motivace účastníků k aktivnímu zapojení do výuky a z probíraných témat si odnesou mnohem více znalostí, než při klasické jednostranné frontální výuce. Pro lepší orientaci je nabídka kurzů rozdělena do následujících třech oblastí.

Odborné kurzy

Kurzy zahrnují odborná témata související s postupy a činnostmi, které pracovníci každodenně provádějí. Cílem těchto kurzů je:

 • shrnout nejdůležitější informace a poznatky k danému tématu;

 • seznámit se s novými trendy a postřehy;

 • osvojit si nové postupy a metody, které pomohou každodenní práci usnadnit

 • a v neposlední řadě vzájemně sdílet své zkušenosti a postřehy.

Mezi odbornými kurzy naleznete například Mobilizaci pacienta; Využití moderních technik v pečovatelství a ošetřovatelství; Problematiku bolesti; Syndrom vyhoření a mnohé další.

Kurzy rozvoje osobních kompetencí

Mezi kurzy rozvoje osobních kompetencí se řadí témata, která pomáhají pracovníkům usnadnit především každodenní komunikaci a zvládnout náročné povolání po psychické stránce. Naleznete zde i manažerské kurzy, které rozvíjejí kompetence především v oblastech vedení lidí. Cílem kurzů je:

 • připomenout a zdůraznit nejdůležitější komunikační postupy a metody při práci s pacientem/ klientem a v týmu;

 • osvojit si a na modelových situacích zafixovat správné návyky a postupy;

 • získat nadhled a posílit svoji psychickou odolnost;

 • uvědomit si specifická rizika plynoucí z práce ve zdravotnictví a sociálních službách a význam a důležitost jejich předcházení a eliminace;

 • posílit manažerské schopnosti

 • a v neposlední řadě vzájemně sdílet své zkušenosti a postřehy.


Mezi těmito kurzy naleznete například Efektivní komunikaci s pacientem/ klientem; Management konfliktů a zvládání komunikační krize, Zvládání stresu; Vedení lidí, Motivace a mnohé další.

Produktová školení

Produktová školení úzce souvisí s výrobky společnosti LINET, které pracovníci ve svých zařízeních využívají. Hlavních cílem školení je:

 • seznámit účastníky se všemi funkcemi lůžek;

 • natrénovat přímo s lůžkem využívání všech jeho funkcí pro každodenní práci a maximalizovat tak jejich přidanou hodnotu;

 • usnadnit často velmi fyzicky náročnou práci

 • a v neposlední řadě vzájemně sdílet své zkušenosti a postřehy.

Produktová školení zahrnují například Efektivní obsluhu a využívání lůžek Eleganza Smart, Eleganza 3, Latera Care; Multicare, Altura Domea, Altura Thema a mnohé další.

Dolní navigace