Zvládání konfliktů v práci zdravotníka

Název kurzu:

zvládání konfliktů v práci zdravotníka

Cíle kurzu:

 • Naučit se vyhodnocovat a řešit konfliktní situace.
 • Osvojit si různé přístupy v komunikaci s problémovými pacienty.
 • Osvojit si základy empatie a asertivního chování.

Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.

Obsah kurzu:

Aktivní naslouchání

 • Analýza komunikačního stylu pacientů
 • Techniky aktivního naslouchání

Komunikační techniky a argumentace

 • Komunikační dovednosti
 • Asertivní komunikace 
 • Jak správně argumentovat
 • Předcházení a překonávání konfliktních situací
 • Umění předat zpětnou vazbu
 • Umění sdělení pocitů

Řešení konfliktů s pacienty i ve vztahu ke kolegům

 • Příčiny vzniku konfliktu
 • Druhy konfliktů
 • Předcházení konfliktním a krizovým situacím
 • Techniky a strategie řešení konfliktů

Modelové komunikační situace s využitím oblečku „simulujícího stáří“

 • Vcítění se do pacienta se sníženou pohyblivostí a citlivostí

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuse
 • Skupinová práce
 • Nácvik modelových situací s následným rozborem

Dolní navigace