Efektivní komunikace s pacientem

Název kurzu:

efektivní komunikace s pacientem

Cíle kurzu:

 • Usnadnit zdravotnickému personálu komunikaci s pacienty a zefektivnit komunikaci.
 • Zvýšit komunikační dovednosti zdravotníků.
 • Pochopit psychologii komunikace s pacientem.

Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.

Obsah kurzu:

Typologie pacientů a psychologie jednání

 • Typologie a komunikační strategie pacientů
 • Podstata efektivního jednání a komunikace s druhými
 • Navazování pozitivního vztahu
 • Rozbor mezilidských vztahů

Neverbální komunikace

 • Hlavní prvky verbální a neverbální komunikace
 • Význam neverbální komunikace v praxi zdravotníka
 • Čtení neverbální komunikace pacienta
 • Význam kontextového aparátu v naší kultuře

Verbální komunikace

 • Komunikační kanály při práci s pacienty
 • Vliv volby slov na vysílatele a příjemce komunikace
 • Umění sdělit informaci, zeptat se a dozvědět se
 • Umění vyslechnout

Etika

 • Etika pracovníka ve zdravotnictví
 • Princip odpovědnosti
 • Etické kodexy ve zdravotnictví

Modelové komunikační situace s využitím oblečku „simulujícího stáří“

 • Vcítění se do pacienta se sníženou pohyblivostí a citlivostí

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Moderovaná diskuse na základě zkušeností účastníků z jejich profesní praxe
 • Skupinová / týmová cvičení
 • Nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Obleček simulující stáří

Dolní navigace