Umění motivovat

Název kurzu:

umění motivovat

Cíle kurzu:

 • Zvládnout hlavní zásady motivace a jejího uplatňování.
 • Naučit se analyzovat motivující a demotivující faktory.
 • Zvládnout stanovení priorit motivátorů pro různé kategorie zaměstnanců.

Cílová skupina:

Vrchní sestry, staniční sestry a další pracovníci v manažerské pozici.

Obsah kurzu:

 • Struktura motivačního systému
 • Jednotlivé součásti motivačního systému 
 • Tvorba a zavádění motivačních systémů ve zdrav. zařízení
 • Rizika při návrhu motivačních systémů
 • Implementace motivačního systému
 • Umění specifické a individuální motivace
 • Výběr, stanovení a plnění motivačních cílů ve zdrav. zařízení
 • Motivace sebe a druhých
 • Role pracovních pozic v motivačním procesu
 • Specifika motivace dle pracovních pozic 
 • Osobnostní rozvoj jako motivační příčina
 • Typologie osobnosti a životní scénář
 • Vliv inovací na motivaci zaměstnanců


Doporučený rozsah:

12 hodin (2 dny)

Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse 
 • Interaktivní výklad
 • Osobnostní testy
 • Skupinová cvičení
 • Případová studie zaměřená na motivaci zaměstnanců

Dolní navigace