Interní komunikace v týmu

Název kurzu:

interní komunikace v týmu

Cíle kurzu:

 • Účastníci kurzu si osvojí nástroje nutné pro prevenci nedorozumění.
 • Zorientují se v interních komunikačních tocích a pochopí svoji odpovědnost v nich.
 • Vyzkouší si efektivní a otevřenou komunikaci na praktických příkladech.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.


Obsah kurzu:

Interní komunikace:

 • Základní pravidla efektivní komunikace
 • Možnosti prevence nedorozumění
 • Specifika komunikace v týmu zaměstnanců zdravotnického zařízení
 • Vertikální i horizontální komunikace

Využití asertivity:

 • Struktura modelu asertivních dovedností
 • Prosazení požadavku
 • Postupy vyrovnávání se s kritikou
 • Obrana vlastních práv
 • Vyjádření kritiky a vyjádření pochvalyDoporučený rozsah:

6 hodin


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Skupinová práce
 • Komunikační hry
 • Osobnostní testy
 • Rolové hry a jejich analýza

Dolní navigace