Specifika komunikace pro manažery

Název kurzu:

specifika komunikace pro manažery


Cíle kurzu:

 • Uvědomit si specifikace fungování, komunikace a práce v týmu.
 • Posílit dovednosti podporující efektivní práci týmu.
 • Znát své preferované styly pro ovlivňování, jejich přednosti a nevýhody.


Cílová skupina:

Vrchní sestry, staniční sestry a další pracovníci v manažerské pozici.


Obsah kurzu:

 • Specifika komunikace v týmu
  - pravidla aktivního naslouchání
  - komunikační bariéry v týmu zdravotnického zařízení
 • Vertikální i horizontální komunikace
  - specifika horizontální i vertikální komunikace
  - analýza jednotlivých komunikačních toků
 • Řízení informací
  - zásady interní komunikace
  - řízení informací a aktivní role každého zaměstnance
 • Poznání vlastního komunikačního stylu
  - specifika vlastního komunikačního stylu
  - výhody a úskalí, doporučení pro další práci
 • Efektivní a profesionální komunikace v praxi
  - vedení rozhovoru kladením otázek
  - komunikační bariéry
  - rozdělení otázek a komunikace v praxi


Doporučený rozsah:

12 hodin (2 dny)


Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse na základě zkušeností účastníků z jejich profesní praxe
 • Interaktivní výklad
 • Rolové hry zaměřené na trénink efektivní komunikace se zaměstnanci

Dolní navigace