Vedení porady

Název kurzu:

vedení porad

Cíle kurzu:

 • Osvojit si efektivní styl vedení porad.
 • Zvládnout sestavit program porady s cílem maximalizovat přínosy.
 • Naučit se rozdělit role účastníků porad za účelem identifikovat majitele úkolu a zajistit tak fungující zpětnou vazbu.
 • Naučit se překonávat zaběhnuté způsoby myšlení a přijmout nové postupy týmové komunikace.

Cílová skupina:

Vrchní sestry, staniční sestry a další pracovníci v manažerské pozici.

Obsah kurzu:

 • Porada jako prostředek týmové práce a komunikace
 • Možné cíle porad
 • Hlavní zásady vedení porad
 • Sestavení programu porady a harmonogram
 • Struktura porad
 • Role účastníků porad
 • Typy porad (řešitelská, manažerská a kontrolní)
 • Standardizované nástroje komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Krizové situace a jejich řešení
 • Časté chyby a nedostatky porad
 • Bariéry v komunikaci
 • Analýza současného stavu vedení porad v organizaci
 • Zpětná vazba

Doporučený rozsah:

4 hodiny 

Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse
 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací
 • Rozbor konkrétních situací

Dolní navigace