Rozvoj osobnosti

Název kurzu:

Rozvoj osobnosti


Cíle kurzu:

 • Pochopit význam znalosti typologie osobnosti v praxi zdravotnického pracovníka.
 • Osvojit si typy na zvýšení osobní efektivity.
 • Naučit se definovat osobní rozvojové cíle.
 • Pochopit důležitost zvládání stresu pro osobní rozvoj.
 • Vytvořit si osobní akční plán. 


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.


Obsah kurzu:

 • Typologie osobnosti
 • Životní scénář
 • Management času
 • Význam cílů v životě
 • Stanovení osobních cílů
 • Supervize efektivity využití času a specifika řízení času u pracovníka zdravotnického zařízení
 • Psychologie stresu
 • Cyklus zvládání distresu
 • Hledání spokojenosti a štěstí
 • Praktické tipy na zvýšení osobní efektivity
 • Efektivnější jednání v profesním i soukromém životě
 • Vytvoření osobního akčního plánu


Doporučený rozsah:

6 hodin


Didaktické metody:

 • Osobnostní dotazník
 • Diskuse
 • Interaktivní výklad
 • Individuální cvičení se zpětnou vazbou
 • Osobní akční plán rozvoje

Dolní navigace