Zvládání stresových situací v práci zdravotníka

Název kurzu:

zvládání stresových situací v práci zdravotníka


Cíle kurzu:

 • Naučit se identifikovat stresory a porozumět jejich vlivu na organismus.
 • Zvládnout základní metody odbourávání negativních účinků stresu.
 • Naučit se vyvarovat nevhodným postupům eliminace stresu.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.


Obsah kurzu:

Co je stres

 • Čím je stres vyvolán
 • Fyziologické příznaky stresu
 • Emoční příznaky stresu
 • Nevhodné postupy boje proti stresu
 • Kdy obvykle dochází ke stresu u konkrétních lidí
 • Obranné mechanismy
 • Postupy pro předcházení stresovým situacím

Životní styl

 • Životospráva
 • Zlozvyky
 • Autogenní trénink
 • Nácvik a využívání
 • Další relaxační techniky


Doporučený rozsah:

6 hodin


Didaktické metody:

 • Diskuze
 • Skupinová práce
 • Interaktivní výklad
 • Učení akcí
 • Rolové hry a jejich analýza

Dolní navigace