Asertivita jako prevence konfliktů a stresu

Název kurzu:

asertivita jako prevence konfliktů a stresu


Cíle kurzu:

 • Seznámení účastníků se základy asertivity a možnostmi jejího využití.
 • Nácvik asertivních formulací.
 • Sebereflexe účastníků na úrovni potřeb a dosavadního chování.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.


Obsah kurzu:

 • Reakce v různých situacích 
 • Asertivita jako životní filozofie
 • Asertivní práva jako základ pro rovnováhu v obtížných situacích
 • Praktické využití asertivních technik 
 • Argumentační techniky
 • Žádost, odmítnutí, pochvala, zpětná vazba
 • Reakce na pochvalu a kritiku
 • Asertivní techniky pro podporu svobodného vyjádření potřeb a pocitů
 • Manipulace ve zdravotnických zařízeních
 • Asertivita jako obrana proti manipulaci
 • Empatická asertivita a vstřícnost


Doporučený rozsah:

6 hodin


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Skupinová práce
 • Učení akcí
 • Osobnostní testy
 • Rolové hry a jejich analýza

Dolní navigace