Řízení vlastního času

Název kurzu:

řízení vlastního času

Cíle kurzu:

 • Naučit se racionálně zacházet se svým časem.
 • Zvládnout přiřazení priorit k jednotlivým úkolům.
 • Pochopit důležitost delegování úkolů jako zdroj vlastního času.

Cílová skupina:

Vrchní sestry, staniční sestry a další pracovníci v manažerské pozici.

Obsah kurzu:

 • Definice času
 • Význam organizace času
 • Analýza současné situace
 • Postupy stanovení priorit
 • Identifikace úkolu nejvyššího významu
 • Časové snímky dne, týdne
 • Metody řízení času
 • Křivka výkonnosti
 • Plánování času
 • Sebemotivace
 • Časové ztráty
 • Běžné chyby v organizaci pracovního dne
 • Typy stresorů v práci manažera
 • Příznaky stresových stavů
 • Vliv stresu na výkonnost
 • Metody a techniky zvládání stresu

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Moderovaná diskuse
 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací
 • Rozbor konkrétních situací

Dolní navigace