Emoční inteligence

Název kurzu:

emoční inteligence


Cíle kurzu:

 • Naučit se rozpoznat emoce u druhých lidí.
 • Pochopit význam sebedůvěry pro spokojený život.
 • Umět předvídat vliv emocí na chování a prožívání.
 • Pochopit význam existence osobních rozvojových plánů.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.

Obsah kurzu:

 • Emoce a jejich role v chování a prožívání zdravotnických pracovníků 
 • Rozpoznání vlastních emocí a prožívání
 • Zpracování pocitů a jejich regulace
 • Rozpoznání emocí u druhých lidí
 • Sebedůvěra a sebeovládání jako první složka emoční inteligence
 • Sebemotivace coby druhá základní složka emoční inteligence
 • Empatie aneb třetí složka emoční inteligence
 • Jak se přiblížit k druhým
 • Čtvrtý imperativ emoční inteligence – společenská obratnost, co to je a jak ji rozvíjet
 • Vytvoření osobního plánu rozvoje osobnosti


Doporučený rozsah:

6 hodin


Didaktické metody:

 • Osobnostní dotazník
 • Diskuse
 • Interaktivní výklad
 • Individuální cvičení se zpětnou vazbou
 • Osobní rozvojový plán

Dolní navigace