Efektivní práce s akutním lůžkem - Eleganza

clanek

E-LEARNINGOVÉ KURZY

 • Efektivní práce s akutním lůžkem
 • Domácí péče - v přípravě
 • Polohování a manipulace - v přípravě

Název kurzu:

EFEKTIVNÍ PRÁCE S AKUTNÍM LŮŽKEM


Zaměření kurzu:

 • Seznámíte se s užitečnými vlastnostmi a funkcemi nemocničních lůžek Eleganza, které zajišťují efektivní léčbu pacientů a usnadňují náročnou ošetřovatelskou práci.
 • Naučíte se využívat funkce lůžek Eleganza pro zvýšení bezpečnosti pacientů, ať již v oblasti prevence dekubitů, prevence pádů a úrazů, podpory vitálních funkcí a prevence nozokomiálních infekcí.


Obsah kurzu:

 • Snadné ovládání
 • Zajištění vitálních funkcí pacienta
  - poloha kardiackého křesla
  - rentgenování přímo na lůžku
  - snímkování C-ramenem na lůžku
 • Bezpečnost pacientů v kritické péči
  - ochranné postranice 
 • Protektor® – zvýšená ochrana pacientů
 • Brake alarm – účinná prevence pádů
 • Imobilita v akutní péči
  - mobilizační madla Mobi-lift®
  - ložná plocha Ergoframe®
  - kompatibilita lůžka s antidekubitními matracemi
 • Usnadnění práce zdravotníků v akutní péči
  - aktuální data o vývoji hmotnosti pacienta
  - páté kolečko pro pohodlnou manipulaci s lůžkem
  - rychlé polohování s předprogramovanými funkcemi
  - účinná prevence nozokomiálních infekcí
 • Lůžka pro akutní péči
  - lůžko Eleganza 3XC
  - lůžko Eleganza 3

Dolní navigace