Aktivní antidekubitní systémy - Matrace

clanek

E-LEARNINGOVÉ KURZY

 • Aktivní antidekubitní systémy
 • Domácí péče - v přípravě
 • Polohování a manipulace - v přípravě

Název kurzu:

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉMY


Zaměření kurzu:

 • Seznámíte se s pasivními a aktivními systémy, které pomáhají při léčbě dekubitů a působí preventivně proti jejich vzniku.
 • Zjistíte, jak aktivní antidekubitní systémy zcela eliminují tlak působící na tkáně pacienta a tím zamezují vzniku a rozvoji dekubitů.
 • Seznámíte se s jejich různými typy, vlastnostmi a funkcemi. Díky tomu se je naučíte účinně využívat ve své praxi a snáze poznáte, které řešení je nejvhodnější pro konkrétního pacienta.
 • Detailně poznáte funkce antidekubitních matrací Precioso a Virtuoso, které zajišťují efektivní prevenci i léčbu dekubitů u všech skupin pacientů, včetně těch nejrizikovějších.


Obsah kurzu:

 • Základní principy prevence a léčby dekubitů
  - stupně dekubitů a jejich diagnostika
  - pasivní systémy
  - aktivní systémy
 • Hlavní typy aktivních systémů
  - systémy dvou, tří a čtyř cel
  - systém tří cel
  - spojené versus oddělené cely
  - stabilita (pevnost) cel
  - jednovrstvé a dvouvrstvé systémy
  - modulární systémy
 • Aktivní antidekubitní systémy LINET
  - inteligentní vlastnosti antidekubitních systémů LINET
  - aktivní systém Virtuoso
  - aktivní systém Precioso

Dolní navigace