Využití lůžka s laterálním náklonem

clanek

E-LEARNINGOVÉ KURZY

 • Využití lůžka s laterálním náklonem
 • Domácí péče - v přípravě
 • Polohování a manipulace - v přípravě

Název kurzu:

VYUŽITÍ LŮŽKA S LATERÁLNÍM NÁKLONEM


Zaměření kurzu:

 • V tomto kurzu se dozvíte detailní informace o využití a přínosech laterálního náklonu pro vaši každodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou práci.
 • Podíváte se blíže na bezpečnost lůžka - jak z pohledu sester, tak z pohledu pacientů.
 • Dozvíte se, jak lůžko Latera přispívá k větší bezpečnosti pacienta a je efektivním nástrojem prevence dekubitů.
 • Seznámíte se s tím, jak laterální náklon usnadňuje provádění běžných ošetřovatelských a pečovatelských aktivit a jak můžete efektivně předcházet pracovním úrazům a zdravotním komplikacím, které s vaší profesí úzce souvisejí.


Obsah kurzu:

 • Ovladače lůžka a bezpečnostní GO tlačítko
  - Trendelenburgova protišoková poloha
  - poloha křesla
  - poloha vyšetřování pacienta
  - CPR reanimační poloha
 • Přínosy laterálního náklonu v pečovatelské praxi
  - prevence zdravotních komplikací ošetřovatelů
  - usnadnění rutinních ošetřovatelských aktivit 
  - přesun pacienta z lůžka pomocí laterálního náklonu 
  - efektivnější prevence a léčba dekubitů
  - lůžka s laterálním náklonem v domácí péči
 • Bezpečné lůžko
  - bezpečnost laterálního náklonu
  - funkce Brake Alarm
 • Další užitečné funkce
  - laterální náklon a Trendelenburgova poloha
  - laterální náklon a kardiacké křeslo
  - vyšetřovací poloha
  - snažší manipulace s lůžkem díky 5. kolečku
  - stabilita, odolnost konstrukce a snadná hygiena
 • Lůžka Latera Acute a Latera Thema

Dolní navigace