Lůžka pro kritickou péči a jejich využití - Multicare

clanek

E-LEARNINGOVÉ KURZY

 • Lůžka pro kritickou péči a jejich využití
 • Domácí péče - v přípravě
 • Polohování a manipulace - v přípravě

Název kurzu:

LŮŽKA PRO KRITICKOU PÉČI A JEJICH VYUŽITÍ


Zaměření kurzu:

 • Zjistíte, jak laterální náklon a další funkce lůžka Multicare pomáhají při léčbě a prevenci respiračních komplikací a tím zefektivňují neodkladnou péči.
 • Seznámíte se s tím, jak lze díky bezpečnému rentgenování, antidekubitním prvkům nebo ochranným postranicím lůžka Multicare zvýšit bezpečnost pacienta.
 • Naučíte se, jak lůžko Multicare využít k ulehčení náročné ošetřovatelské a pečovatelské práce.
 • Osvojíte si využívání výhod laterálního náklonu - nejvýznamnější terapeutické funkce lůžka Multicare.


Obsah kurzu:

 • Jednoduché intuitivní ovládání Multiboard – 6 hlavních funkcí
 • Prevence plicních komplikací
  - metody snižující riziko vzniku VAP
  - principy automatické laterální terapie lůžka Multicare
  - efektivní pomoc dušným pacientům 
 • Bezpečnost pacienta
  - rentgenování přímo na lůžku
  - ložná plocha Ergoframe jako prevence dekubitů
  - ochranné postranice
  - automatická brzda iBrake
 • Usnadnění práce zdravotníků v kritické péči
  - uplatnění laterálního náklonu v ošetřovatelské praxi
  - přesun pacienta na stretcher 
  - automatické vážení
  - mobilizace pacienta a MobiLift
  - lepší manipulace s lůžkem díky iDrive
  - předprogramované polohy

Dolní navigace