Etiologie dekubitů

Název kurzu:

ETIOLOGIE DEKUBITŮ


Zaměření kurzu:

 • Dozvíte se mnoho užitečných informací, které pro vás budou přínosné ve vaší každodenní práci - při péči o pacienty s rizikem vzniku dekubitů.
 • Detailně se seznámíte s problematikou dekubitů. 
 • Naučíte se správně definovat stupeň dekubitu a tím svým pacientům zajistíte odpovídající léčbu.
 • Zjistíte, jaké jsou vnější a vnitřní příčiny vzniku dekubitů.
 • Osvojíte si metody prevence vznik dekubitů a jejich léčení.


Obsah kurzu:

 • Co to je dekubitus
  - struktura kůže
 • Stupně dekubitů
  - dekubitus 1. stupně
  - dekubitus 2. stupně
  - dekubitus 3. stupně
  - dekubitus 4. stupně
 • Příčiny vzniku dekubitů
  - exponovaná místa
  - vnější a vnitřní faktory
  - tlak, střihové síly a tření
 • Metody léčby a prevence dekubitů
  - Landis; Tlak v krevních kapilárách
  - Le a kol.; Hloubka uložení tkáně
  - Kosiak; Doba působení tlaku
  - Exton-Smith & Sherwin; Bezpečné intervaly

Dolní navigace