Bezpečnost pacienta a sestry

Název kurzu:

BEZPEČNOST PACIENTA A SESTRY


Zaměření kurzu:

 • Seznámíte se s jevy, které ohrožují bezpečnost pacientů i sester.
 • Představíme vám způsoby, jak těmto situacím předcházet.
 • Dozvíte se nejdůležitější informace z normy IEC 60601-2-52:2009, definující bezpečné parametry nemocničních lůžek.
 • V kurzu naleznete metody, technologie a materiály, které fungují jako prevence vzniku nozokomiálních infekcí.
 • Dozvíte se, jakými prostředky lze zajistit efektivní prevenci a léčbu dekubitů a jak prakticky řešit bezpečné polohování pacienta na lůžku.


Obsah kurzu:

 • Události ohrožující bezpečnost pacienta
  - lidský faktor
  - selhání systému
  - složité léčebné metody
  - nadměrná míra hluku
 • Úrazy na lůžku
  - technické parametry lůžka dle normy IEC 60601-2-52:2009
 • Úrazy způsobené pády
 • Prevence nozokomiálních infekcí
  - fyzikální a polohovací strategie
  - bakteriostatické materiály
  - dokonalá hygiena lůžka
  - prevence komplikací imobility
  - antidekubitní polohování
  - aktivní mobilizace pacienta

Dolní navigace