Multicare

zdravotnictví_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ

Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

multicare

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech pokročilých funkcí lůžka.
 • Osvojit si funkci bezpečného rentgenování a automatického vážení.
 • Zvládnout ovládání funkcí k prevenci respiračních onemocnění a prevenci vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou manipulaci pacienta na lůžku.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál na oděleních kritické a intenzivní péče.

Obsah kurzu:

 • Praktický nácvik ovládání lůžka
 • Prevence respiračních onemocnění
 • Bezpečné rentgenování a automatické vážení
 • Polohování pacienta
 • Komplexní prevence dekubitů
 • Prevence pádů pacienta – variabilní postranice
 • Prevence nozokomiálních infekcí
 • Komfortní ovládání

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace