Eleganza 3 a Eleganza Smart

Název kurzu:

Elegenza 3 a Elegenza Smart

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech pokročilých funkcí lůžka.
 • Osvojit si polohování autokontury a kardiackého křesla.
 • Zvládnout ovládání funkcí k prevenci vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou manipulaci pacienta na lůžku.

Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický personál, který s těmito lůžky pracuje.

Obsah kurzu:

 • Praktický nácvik ovládání lůžka
 • Usnadnění péče o pacienta
 • Praktické a pohodlné polohy autokontury a kardiackého křesla
 • Prevence nozokomiálních infekcí
 • Prevence pádů pacienta – ochranné postranice
 • Prevence dekubitů – ložné plochy Ergoframe®
 • Příslušenství lůžka

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace