Využití laterálního náklonu

Název kurzu:

využití laterálního náklonu

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech pokročilých funkcí lůžek s laterálním náklonem.
 • Osvojit si funkci laterálního náklonu jako prevenci zdravotních komplikací personálu.
 • Zvládnout ovládání funkce k prevenci vzniku dekubitů u pacientů.
 • Natrénovat správnou mobilizaci pacienta na lůžku.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který pracuje s lůžky vybavenými laterálním náklonem.

Obsah kurzu:

 • Přínosy a aplikace laterálního náklonu
 • Usnadnění a zefektivnění rutinních ošetřovatelských aktivit
 • Přínosy lůžka Latera k bezpečnosti pacienta
 • Prevence zdravotních komplikací ošetřovatelů
 • Přesun pacienta z lůžka
 • Efektivnější prevence a léčba dekubitů
 • Vyšetřovací poloha
 • Trendelenburgova poloha a kardiacké křeslo

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace