Novos, Terra a Calma

zdravotnictví_PS

PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ

Pro návrat na seznam všech kurzů zde.

Pro zpracování cenové nabídky zde.

Název kurzu:

Novos, Calma a Terra

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech funkcí lůžek, především podporujících bezpečnost pacienta a personálu.
 • Osvojit si funkce umožňující snadné polohování pacientů a předcházení vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou mobilizaci pacienta na lůžku.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který pracuje s těmito lůžky.

Obsah kurzu:

 • Ovládání základního univerzálního lůžka
 • Polohování pacienta
 • Efektivní mobilizace pacienta
 • Bezpečnost pacienta
 • Prevence pádů pacienta
 • Usnadnění péče o pacienta

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace