Aktivní matrace

Název kurzu:

Aktivní matrace

Cíle kurzu:

 • Seznámit se s různými modely aktivních antidekubitních matrací dle stupňů dekubitů.
 • Naučit se s aktivními matracemi efektivně pracovat. 
 • Osvojit si zásady správné hygieny těchto matrací.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který pracuje s aktivními antidekubitními matracemi.

Obsah kurzu:

 • Modulární konstrukce – systém cel
 • Jednotlivé typy aktivních matrací:
  -  Virtuoso
  -  Precioso
  -  ProDerm Plus
  -  ProDerm
 • Prevence a léčba dekubitů
 • 24 hodinová péče
 • Řídící jednotka – její snadné ovládání.
 • Čištění a desinfekce matrace

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s matracemi
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický nácvik

Dolní navigace