Eleganza 3XC

Název kurzu:

ELEGANZA 3xc

Cíle kurzu:

 • Naučit se efektivně využívat všech pokročilých funkcí lůžka.
 • Osvojit si práci s monitorovaným C ramenem pro vyšetření přímo na lůžku.
 • Zvládnout ovládání funkcí k prevenci plicních komplikací a prevenci vzniku dekubitů.
 • Natrénovat správnou manipulaci pacienta na lůžku.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál na odělení JIP a ARO.

Obsah kurzu:

 • Praktický nácvik ovládání lůžka pro JIP a ARO
 • Prevenci plicních komplikací (RTG vyšetření)
 • Monitorované C rameno – provádění zákroků přímo na lůžku
 • Prevence pádů pacienta – Eleganza Protector®
 • Prevence dekubitů - Ergoframe®
 • Snadná mobilizace pacienta - Mobi Lift®
 • Komfortní ovládání - usnadnění péče o pacienta
 • Prevence nozokomiálních infekcí

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Demonstrace s lůžkem
 • Diskuse a výměna zkušeností
 • Praktický trénink

Dolní navigace