Problematika bolesti

Název kurzu:

problematika bolesti

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky s tématem (problematikou) bolesti z hlediska postiženého.
 • Seznámit účastníky s bolestí s pohledu ošetřovatelské péče.
 • Seznámit účastníky s různými přístupy k pacientům.
 • Dovést účastníky k reflexi vlastního dosavadního přístupu k pacientům.

Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický nelékařský personál

Obsah kurzu:

 • Bolest, definice bolesti, konceptuální model bolesti, bolest v ošetřovatelském procesu, vnější faktory ovlivňující bolest
 • Psychologické a sociální faktory ovlivňující bolest
 • Hodnocení bolesti
 • Ošetřovatelská anamnéza – otázky na posuzování bolesti
 • Ošetřovatelská diagnostika, ošetřovatelské intervence
 • Druhy bolesti a její působení na jednotlivé typy lidí, rizika rozdílného vnímání
 • Struktura osobnosti a zvládání bolesti
 • Možné psychické obtíže způsobené (chronickou) bolestí
 • Přístupy, které pomohou zefektivnit léčbu
 • Postoje pacientů k vlastní bolesti – aneb to mám za trest
 • Psychoterapeutické přístupy a možnosti užití v medicínské praxi
 • Podněcování rozhovoru s málo hovorným pacientem
 • Citlivost na neverbální sdělení a aktivní naslouchání
 • Kontext komunikační situace
 • Negativní dopad špatného hodnocení léčby chronické bolesti pacientem na zdravotníky
 • Vztah zdravotnického pracovníka a pacienta trpícího bolestí
 • Sledování kvality péče v oblasti kontroly bolesti a komplexní přístupy k léčbě bolestí

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace