Syndrom vyhoření

Název kurzu:

syndrom vyhoření

Cíle kurzu:

 • Porozumět principu syndromu vyhoření.
 • Naučit se efektivně zvyšovat obranu proti syndromu vyhoření.
 • Naučit se správně relaxovat a vyhnout se krátkodobým a neperspektivním řešením.

Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický nelékařský personál

Obsah kurzu:

 • Příčiny syndromu vyhoření
 • Fyzické, psychické a emoční příznaky syndromu vyhoření
 • Osobní dotazník, analýza závažnosti příznaků
 • Prevence syndromu vyhoření, aktivní „sebeobrana“
 • Techniky psychické ochrany
 • Vliv negativních vzorů na psychosomatický systém
 • Léčba syndromu vyhoření, úskalí samoléčby (kofein, nikotin), specifická úskalí u pracovníků zdravotnických zařízení
 • Techniky zvládání únavy z přetížení
 • Volba správného typu relaxace, ukázka vybraných relaxačních technik
 • Desatero dobrých tipů, jak se nezbláznit

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Osobní dotazník
 • Tvorba rozhodovacího vývojového diagramu pro práci s akutním stresorem
 • Brainstorming a další kreativní techniky uvažování
 • Diskuze
 • Praktická ukázka relaxačních technik

Dolní navigace