Ošetřovatelský proces

Název kurzu:

ošetřovatelský proces


Cíle kurzu:

 • Seznámit se s problematikou lidských potřeb.
 • Osvojit si metody zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta.
 • Shrnout nejdůležitější hlediska ošetřovatelské práce.


Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický nelékařský personál

Obsah kurzu:

 • Poslání profesionální ošetřovatelské praxe
 • Hlavní trendy vývoje ošetřovatelství
 • Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů, výhody pro pacienta, pro sestru
 • Fáze ošetřovatelského procesu
 • Lidské potřeby, modelové situace, případové studie
 • Neuspokojené potřeby pacientů
 • Potřeby vyplývající ze stavu nemocného v kontextu jeho „normálního“ života
 • Životní potřeby blízkých pacientů

Doporučený rozsah:

4 hodiny


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace