Zprávy

Výsledky Pádové studie České asociace sester 2012: Monitoring a prevence přispívají ke snížení výskytu pádů

Počet pádů v českých nemocnicích se podle projektu Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v letech 2011 a 2012 meziročně snížil o 11 %, díky tomu se zlepšil také indikátor kvality v parametru Pády u hospitalizovaných pacientů. Do tohoto trendu se podle České asociace sester, která projekt odborně i organizačně zastřešuje, pozitivně promítla mj. zvýšená pozornost problematice pádů a také vyhodnocení předchozích výsledků ze strany managementu nemocnic a přijetí preventivních opatření.

Výsledky Pádové studie České asociace sester 2012: Monitoring a prevence přispívají ke snížení výskytu pádů


Počet pádů v českých nemocnicích se podle projektu Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v letech 2011 a 2012 meziročně snížil o 11 %, díky tomu se zlepšil také indikátor kvality v parametru Pády u hospitalizovaných pacientů. Do tohoto trendu se podle České asociace sester, která projekt odborně i organizačně zastřešuje, pozitivně promítla mj. zvýšená pozornost problematice pádů a také vyhodnocení předchozích výsledků ze strany managementu nemocnic a přijetí preventivních opatření.


„Cílem projektu je koncepčně řešit prevenci péče o pacienty v souvislosti s pády na základě relevantních dat. Například přehodnocováním a aktualizací doporučených standardů péče nebo úpravou vzdělávacích programů pro zdravotníky,“ sdělila Dita Svobodová z České asociace sester. Dlouhodobým partnerem této Pádové studie ČAS je společnost LINET, která od roku 2010 také dodává elektronickou aplikaci (www.padovastudie.com) pro zjednodušení sledování pádů a jeho lepší vyhodnocování. V letošním roce se Pádová studie ČAS stala součástí Národního systému hlášení nežádoucích událostí.
Pádové studie ČAS se v letech 2011 – 12 zúčastnilo 41 zdravotnických zařízení, takže pokrývá více než 1/3 lůžkového fondu v ČR. „Dobrou zprávou je, že hodnoty sledovaného indikátoru kvality péče se od zahájení monitoringu v roce 2002 pohybují na horní hranici akceptovatelného rozmezí. V dílčích výsledcích toto rozmezí mírně překračují, a to zejména v oblasti následné péče, například v interních oborech, kde je vysoký podíl pacientů-seniorů,“ sdělila Dita Svobodová z České asociace sester. U seniorů jsou přitom pády nejčastější příčinou úrazů. Poranění tohoto typu působí dlouhé a bolestivé komplikace a ve výjimečných případech mohou vést až k smrti. U seniorů mají až šestinásobnou mortalitu ve srovnání se zbytkem populace, která navíc s postupujícím věkem strmě stoupá, po 65. roce života se s každou dekádou zvyšuje.
Nejčastějším místem pádu v nemocnicích je pokoj a jako nejpočetnější příčina je uváděn pád z lůžka (23 % v roce 2011) a nestabilita při chůzi (23 % v roce 2012). Není proto divu, že lůžko je v centru pozornosti na seznamu preventivních opatření. „Pro snížení výskytu doporučujeme dbát především na informovanost pacientů a pravidelné vzdělávání ošetřujícího personálu. Mezi další patří například používání polohovatelných, výškově nastavitelných lůžek zajištěných postranicemi,“ uvedla Dita Svobodová.
„Projekty, jako je Pádová studie ČAS, přispívají k vyšší bezpečnosti pacientů, která je i naším velkým tématem a jemuž se při vývoji i výrobě lůžek a dalších našich produktů intenzivně věnujeme,“ informovala Pavlína Horová, marketingová manažerka společnosti LINET. „Z mezinárodních zkušeností víme, že právě bezpečnost pacientů je z hlediska lůžek jedním z nejdůležitějších parametrů. Naše lůžka proto splňují nejpřísnější světové standardy, konkrétně například novou Evropskou normu ČSN EN 60601-2-52 platnou od loňska i v českém prostředí. Naše výrobky mají kromě toho ucelený a nadstandardní soubor vlastností a funkcí, které bezpečný pobyt na lůžku zajišťují,“ doplnila Pavlína Horová. Klíčovým bezpečnostním prvkem lůžek LINET jsou postranice, které minimalizují riziko úrazů a umožňují variabilní nastavení podle aktuálního stavu jednotlivých pacientů. Další snížení rizik zajišťuje automatická brzda lůžka I-Brake nebo tzv. Bed Exit Alarm – senzor na ložné ploše, který je spuštěn v okamžiku, když se pacient blíží k okraji lůžka a upozorňuje tak pacienta i personál na potenciální nebezpečí a možné riziko pádu.

kategorie: Zprávy
Dolní navigace