Zprávy

Vzdělání pro praxi

Vzdělání je pro LINET prioritou. Díky vlastnímu školicímu středisku LINET Scholaris dokonce poskytuje vzdělávání zdravotnickému personálu a pracovníkům v sociálních službách. Právě pro ošetřovatelský personál, zejména v domovech pro seniory, byl určen loňský program zaměřený na různé aspekty péče o klienty. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/A7.00222 Vzdělávání pro ošetřovatelský personál byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vzdělání je pro LINET prioritou. Díky vlastnímu školicímu středisku LINET Scholaris dokonce poskytuje vzdělávání zdravotnickému personálu a pracovníkům v sociálních službách. Právě pro ošetřovatelský personál, zejména v domovech pro seniory, byl určen loňský program zaměřený na různé aspekty péče o klienty. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/A7.00222 Vzdělávání pro ošetřovatelský personál byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Celkově o školení projevilo zájem 29 subjektů – poskytovatelů sociálních služeb, přičemž celkem bylo proškoleno více než 790 pracovníků během 3 kurzů akreditovaných u ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotlivá školení probíhala celý rok vždy na konkrétních pracovištích, takže účastníci nemuseli nikam dojíždět. „Kurzy jsme se snažili vždy přizpůsobit konkrétním zařízením a také požadavkům ze strany posluchačů. Ze získaných ohlasů a ze zpětné vazby jsme nabyli přesvědčení, že to byla správná strategie, naši absolventi hodnotili kurzy celkově kladně a jako velmi přínosné,“ sdělila Klára Vápeníková, koordinátorka tohoto vzdělávacího programu.

A jaká témata se během školení probírala? Zejména nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta a s tím související bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu. Další z témat bylo volitelné podle zaměření sociálního zařízení, poslední téma pak bylo vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence.

Celkové hodnocení kurzů jak ze strany účastníků, tak lektorů bylo kladné. Nejvíce byla žádaná tématika manipulace s klientem. Velmi pozitivní ohlasy zaznamenal i kurz s tématikou demence. Tady oceňovali absolventi zejména přístup lektorek a také strukturu kurzu postavenou na příkladech „dobré praxe“.

Jak to vidí

Dita Kozáková, Vedoucí pečovatelské služby Betanie – křesťanská pomoc

Naše pracovnice v sociálních službách byly s kurzem LINETu velice spokojené. Příjemné bylo, že se vše odehrálo u nás a nemuseli jsme se nikam přesunovat. Kurzy byly srozumitelné, obsahová náplň nám vyhovovala a byla přínosná.

logo

kategorie: Zprávy
Dolní navigace