Zprávy

Vzdělávání pro ošetřovatelský personál

Název projektu: Vzdělávání pro ošetřovatelský personál
Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00222
Realizace projektu: 1.11.2013 - 30.4.2015 

Název projektu: Vzdělávání pro ošetřovatelský personál

Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00222

Realizace projektu: 1.11.2013 - 30.4.2015


Obsah a cíle projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků), které povede ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Vzdělávání se bude účastnit celkem 554 zaměstnanců z 24 organizací poskytujících sociálních služby, kteří se zúčastní tří kurzů, jejichž témata byla stanovena na základě analýzy potřeb cílové skupiny.
Vzdělávání bude vedeno interaktivní formou s důrazem na nejmodernější poznatky vdaných tématech, což také přispěje k dosažení hlavního cíle projektu a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.


Jedná se o následující akreditované kurzy:

a) Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence
b) Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta
c) Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu

Všechny kurzy budou zajištěny společností LINET spol. s r.o., která provozuje školicí středisko LINET Scholaris. LINET Scholaris se zaměřuje na vzdělávání v sociálních službách již od roku 2006. Díky svým dlouholetým zkušenostem, vysoké odbornosti lektorů a aktivní spolupráci se zahraničním poskytuje LINET Scholaris vzdělávání na vysoké kvalitativní úrovni, přičemž využívá i netradičních školicích pomůcek jako je např. obleček stáří. Všechny kurzy budou realizovány v prostorách jednotlivých poskytovatelů, což jim umožní větší flexibilitu při plánování vzdělávání a bude nákladově efektivnější. Pokud nebude cílová skupina u poskytovatele dostatečná na to, aby tvořila jednu skupinu kurzu, bude se účastnit školení realizovaného u nejbližšího poskytovatele sociálních služeb zapojeného do projektu.

Více na stránkách www.esfcr.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo ESF

kategorie: Zprávy
Dolní navigace