Zprávy

Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit síť partnerství sestávající ze 7 partnerů z oblasti zdravotnictví - univerzity, fakultní nemocnice, výrobce zdravotnických technologií, asociace sester a institut postgraduálního vzdělávání. Partneři projektu se budou podílet na tvorbě a diseminaci tematicky zaměřeného koncepčního dokumentu na téma Inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků, jehož součástí budou informace jak z oblasti odborného vzdělávání a přípravy sester, tak i z praxe.

 

Název projektu: Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě


Program: Program celoživotního učení/Leonardo da Vinci
Doba realizace: 1. srpen 2012 - 31. červenec 2014 (24 měsíců)
Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ)
Partneři: LINET France S.A.S (FR), LINET Sweden AB (SWE), Univerzitní nemocnice Karolinska (SWE), Polská asociace sester (PL), Ústav postgraduálního vzdělávání sester (PL), Česká asociace sester (CZ)


Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit síť partnerství sestávající ze 7 partnerů z oblasti zdravotnictví - univerzity, fakultní nemocnice, výrobce zdravotnických technologií, asociace sester a institut postgraduálního vzdělávání. Partneři projektu se budou podílet na tvorbě a diseminaci tematicky zaměřeného koncepčního dokumentu na téma Inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků, jehož součástí budou informace jak z oblasti odborného vzdělávání a přípravy sester, tak i z praxe.


Koncepční dokument pomůže definovat potřebné činnosti a nezbytnost zapojení zainteresovaných skupin tak, aby docházelo k systematickému zavedení přístupu k identifikaci, analýze a integraci inovací do odborného vzdělávání a přípravy pro zdravotnický personál - zdravotní sestry. Partnerství podporuje spolupráci mezi světem vzdělávání, odborné přípravy a práce. Všichni partneři jsou lídry a inovátory ve svém odvětví a řadí se mezi nejlepší instituce nejen ve své zemi, ale v celé Evropě.


Projekt reaguje na několik skutečností, které jsou charakteristické pro odborné vzdělávání v ošetřovatelství v posledních letech:

  • Dynamika trhu práce ve zdravotnictví v EU
  • Změny ve vzdělávání sester
  • Vliv odborného vzdělávání a přípravy zdravotních sester na jejich každodenní pracovní život

Vytvořené partnerství a výsledný koncepční dokument bude základem pro platformu, která se zaměří na další práci a to definování nového projektu v rámci programu přenosu inovací (TOI), tentokrát ve větším měřítku. Cílem projektu je diseminace koncepčního dokumentu a propagace jeho významu pro inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mezi rozsáhlou sítí zainteresovaných skupin zapojených do zdravotnictví.

logo LLP

kategorie: Zprávy
Dolní navigace