Zprávy

Simulace klinických dovedností zefektivňuje vzdělávání zdravotníků

Mezinárodní projekt Mobility, jehož cílem je inovovat metodiku celoživotního vzdělávání sester, dostal pořádnou porci inspirace. Poslední setkání mezinárodní pracovní skupiny se totiž odehrálo v unikátním školícím centru švédské univerzitní nemocnice Karolinska zaměřeném na praktickou výuku klinických dovedností. Návštěva umožnila týmu Mobility seznámit se s jedním z aktuálních trendů v současném vzdělávání zdravotnických profesí – nácvikem dovedností pomocí věrných simulací jednotlivých úkonů spojených s poskytováním zdravotní péče.

Simulace klinických dovedností zefektivňuje vzdělávání zdravotníků

Mezinárodní projekt Mobility, jehož cílem je inovovat metodiku celoživotního vzdělávání sester, dostal pořádnou porci inspirace. Poslední setkání mezinárodní pracovní skupiny se totiž odehrálo v unikátním školícím centru švédské univerzitní nemocnice Karolinska zaměřeném na praktickou výuku klinických dovedností. Návštěva umožnila týmu Mobility seznámit se s jedním z aktuálních trendů v současném vzdělávání zdravotnických profesí – nácvikem dovedností pomocí věrných simulací jednotlivých úkonů spojených s poskytováním zdravotní péče.


Podle zkušeností jedné z největších univerzitních nemocnic se výuka založená zejména na simulaci reálných situací vyplácí hned v několika rovinách. „Pozitivní dopad takto pojaté praktické výuky lze sledovat zejména v oblasti bezpečnosti pacienta, u něhož se výrazně snižuje riziko nežádoucí příhody způsobené méně zkušeným personálem. Snižování chybovosti díky lépe nacvičeným dovednostem rovněž redukuje i zbytečné finanční náklady. Věrné simulace ale rozvíjí například i sebevědomí mladých zdravotníků a pomáhají jim získat důvěru ve vlastní schopnosti, a tedy i jistotu při výkonu péče,“ říká Pavlína Horová, marketingová ředitelka společnosti LINET a koordinátorka projektu.


V praxi se výuka odehrává v reálných „kopiích“ ordinací různých specializací, chirurgických sálů, oddělení pro intenzivní péči apod. K dispozici jsou skutečné přístroje a figuríny vyrobené podle potřeb jednotlivých nacvičovaných dovedností. Zároveň studenti i zdravotní personál mohou využít učeben a studoven vybavených moderní audiovizuální technikou. Díky tomu jsou i doplňkové výukové aktivity maximálně interaktivní. „Setkání ve Švédsku bylo velmi přínosné. O takto koncipovaných výukových centrech jsem již dříve slyšela, ale přímá zkušenost s tím, jak efektivní může být výuka prostřednictvím simulace, je nenahraditelná. Edukace tohoto typu je sice nákladnější, ale právě příklad ze Švédska dokazuje, že se taková investice vyplatí. Ráda bych, aby se nácvik dovedností v co nejreálnějších podmínkách stal standardní součástí výuky zdravotnických profesí i v České republice,“ říká Veronika Di Cara, členka týmu Mobility zastupující Českou asociaci sester.


Projekt Mobility zastřešuje český výrobce zdravotnických lůžek LINET. Cílem iniciativy je hledat možnosti inovací v profesním vzdělávání sester a úspěšně je realizovat na mezinárodní úrovni. Kromě francouzské a švédské pobočky LINETu na projektu spolupracují profesní sesterské organizace z České republiky a Polska a švédská fakultní nemocnice Karolinska. Do září 2014 Mobility přinese seznam doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí a přispěje ke vzniku mezinárodní partnerské sítě, která bude spolupracovat na jejich implementaci. Projektu umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu profesního vzdělávání.

 

mobility_společnáMobility2Mobility3Mobility4Mobility6Mobility7

kategorie: Zprávy
Dolní navigace